2013 Ağustos ayında çıkarılan yasaya göre yurtdışındaki bir liseden mezun olan öğrenci, Türkiye’de istediği bir üniversitede okumak için sınava girmek zorunda değildir. Öğrenci hem eğitim kalitesi çok iyi olan bir lisede okuyabilmekte hem de dilerse Türkiye’ye dönüp en iyi üniversitelerde okuyabilme şansını elde etmektedir. Lise eğitimini İngiltere’de tamamlayan bir öğrenci yine eğitimine İngiltere’de devam etmek isterse Oxford, Cambridge, Imperial, King’s College, UCL gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim alabilmektedir.

İngiltere’de öğrenciler zorunlu eğitim sürecine beş yaşında başlamaktadırlar. Eğitimlerinin ilk aşamasını (Key Stage 1) 5-7 yaşları arasında, ikinci aşamasını (Key Stage 2) ise 7-11 yaşları arasında ve üçüncü aşamasını (Key Stage 3) da 11-14 yaşları arasında tamamlarlar. Bu ilk üç aşama Türk eğitim sistemindeki ilkokul ve ortaokul sürecine denk düşmektedir ancak iki sistemin de hem içeriğine hem işlenişine bakıldığında büyük farklar görmek mümkündür.

İlk üç aşamada öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesi üzerine odaklanılıyor ve bunun için görselliğin ön planda tutulduğu birçok sosyal faaliyet ve aktivite yapılıyor. Türkiye’deki eğitim sistemine ve konularına kıyasla çok da yoğun olmayan bu üç aşamada öğrencinin katılımı ve yaratıcı becerileri çok daha fazla önem arz ediyor. Matematik, Fen, Coğrafya, İngilizce, Tarih, Beden Eğitimi, Müzik, Vatandaşlık, Sanat ve Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Modern Yabancı Diller gibi belli başlı dersler müfredatı oluşturuyor.

İngiltere zorunlu eğitim sisteminde en önemli aşama ise dördüncüsüdür. Key Stage 4 aşaması 14-16 yaşlarını kapsar ve öğrenciler bu sırada üniversite eğitimlerine yön verecek şekilde derslerini seçerler. Dördüncü aşama süresince öğrenciler Graduation Certificate of Secondary Education (GCSE) belgesini alıp A-Level aşamasına ulaşmak için belli başlı sınavlara tabi tutulurlar. GCSE süresince İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik derslerini almaları zorunludur. Tarih, Coğrafya, Sanat, Fotoğrafçılık, Medya, Fransızca, İspanyolca, Almanca derslerini ise seçmeli olarak alabilecektir.

Bu dört aşama sonunda İngiltere’deki zorunlu 11 senelik eğitim tamamlanmış olur. Üniversite okumayı arzu eden öğrenciler A-Level için kolejlerde, devlet okullarında, Sixth Form tipi okullarda ya da Uluslararası Bakalorya Diploması(IB) veren okullarda eğitimlerine devam ederler. Hem A-Level hem de Uluslararası Bakalorya Eğitimi iki sene sürer ve sonunda girdikleri sınavlardan aldıkları sonuca göre üniversitelere başvuru yaparlar.

A-Level’ın bir müdavimi Türkiye’de yokken Uluslararası Bakalorya Diploması Türkiye’de bazı liselerden alınabilmektedir. Türkiye’de Uluslararası Bakalorya Diploması veren ilk lise Koç Lisesi’dir. Daha başka birçok lisede bu diploma verilmektedir. Aynı diplomayı İngiltere’de de anlaşması olan liselerde almak mümkündür. Bu diplomayla Türk öğrencilerin yurt dışında üniversite okumaları çok daha kolaylaşmıştır. Bu programın dersleri Fransızca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere üç dilde alınır. Türkiye’de genelde 11. ve 12. Sınıfta alınmaya başlanan bu eğitim sonucunda dünya çapında birçok üniversitenin kapısı açılmaktadır. Uluslararası Bakalorya Diplomasını almak için öğrenciler altı gruptan dersler alırlar. Birinci grup derslerde öğrencinin ana dilinde edebiyat dersleri, ikinci grupta yabancı diller, üçüncü grupta sosyal bilimler, dördüncü grupta Fen ve Bilim dersleri, beşinci grupta matematik, altıncı grupta ise sanat dersleri alınır. Bu altıgen modeli başarıyla bitiren öğrenciler Türkiye’deki ve İngiltere’deki birçok okulda yüzde yüz bursla okumaya hak kazanırlar.

A-Level Uluslararası Bakalorya Sisteminden daha farklı olarak seksene yakın ders seçeneği sunmaktadır. Alınan tüm dersler daha akademik bir şekilde işlenir ve bu yüzden GCSE’ye kıyasla derslerin işlenişi ve içeriği daha ağırdır. A-Level iki yıl sürer ve bu iki yıl boyunca öğrenciler toplamda üç ve bazen dört ders alırlar. Türkiye’deki liselerde öğrenciler üçüncü sınıfa geçince üniversitede okuyacağı bölüme göre eşit ağırlık, sayısal, sözel ve dil olmak üzere farklı sınıflara dağılmaktadırlar. İngiltere’de de buna benzer bir durum söz konusudur. A-Level aşamasına geçildiğinde üniversitede okuyacağınız bölümle alakalı dersler alırsınız. A-Level dersleri özenle seçilmelidir, çünkü üniversitede okunacak bölüme bu derslerle başvurulacaktır. Tüm üniversiteler bölümlere alım yaparken hangi A-Level sonuçlarını istediklerini listelemişlerdir. Mesela hukuk okumak isteyen bir öğrenci A- Level’da Ekonomi, Tarih ve Politika ya da Matematik, Ekonomi ve Sosyoloji derslerini tercih edebilir. Tıp, Veterinerlik ya da Diş Hekimliği okumak isteyen bir öğrenci üniversiteye kabul şansını artırmak adına dört ders alabilir. Örneğin Matematik, Biyoloji ve Kimya derslerinin yanında Fizik eğitimi de alabilir. İstisnai olarak Tıp, Veterinerlik ya da Diş Hekimliği için üniversiteler A-Level sonuçları dışında BMAT ile UKCAT sınav sonuçlarını da talep etmektedirler.

Eğer öğrenci üniversitede hangi bölümü seçeceğine karar vermemişse ve emin değilse üniversitelerin genellikle çoğu bölüm için istediği benzer derslerden alarak birçok bölüm için şanslarını artırabilirler. Biyoloji, Kimya, İngilizce, Coğrafya, Tarih, Matematik, Fizik, Modern ve Klasik diller bu genel geçer derslerden bazılarıdır. Tabi ki Sanat okumak isteyen bir öğrencinin hiç sanat dersi almadan Sanat Tarihi gibi bir bölüm okuması da beklenemez. Ancak Sanat okuyacak öğrencinin de tüm seçtiği derslerin sanatla ilgili olmasını da çok tercih etmemektedirler. Değişik alanlardan ders seçmelerini daha faydalı bulmaktadırlar. Örneğin; Ekonomi okumak isteyen bir öğrencinin Ekonomi ve İşletme derslerini birlikte alması çok büyük bir avantaj olmayacaktır. Çünkü İngiltere’deki üniversiteler A-Level seviyesindeki İşletme, Medya gibi dersleri çok da zor bulmamaktadır. Ekonomi okumak isteyen bir öğrenci örnek olarak Ekonomi, Matematik, Politika veya Sosyoloji derslerini alabilir.

A-Level’ın ilk senesine Advanced Subsidiary (AS), ikinci senesine ise Advanced, A veya A2 denir. 2015-2016 eğitim döneminden önce AS ve A-Level sınavları birlikte değerlendirilirken resmi olarak artık 2017 den itibaren iki senenin de sonunda girilen sınavlar birbirinden ayrı tutulacaklardır. Ayrıca 2017’den itibaren bazı dersler de müfredattan kaldırılmıştır. Öğrenciler için ikinci senenin sonunda girdikleri A-Level sınavları AS sınavlarından daha önemli olsa da bazen AS sınavlarını almak da gerekli olabilmektedir. Ancak artık öğrenciler AS sınavlarının çok da önemli olmaması sayesinde A-Level sınavlarına daha iyi hazırlanma şansı yakalamışlardır. Okullar AS eğitimini daha kısa tutup A-Level derslerine daha çok önem vermektedirler. Bu sistemin bir diğer avantajı ise AS yılında alınan derslerin aynılarının A-Level’da alınabileceği gibi tüm derslerin ikinci sene değiştirilebilmesi mümkündür. Üniversiteler A-Level sonuçlarını AS sonuçlarından daha çok göz önünde tutacaklar. Öğrenciler ağırlıklı olarak A-Level sınavlarının sonuçlarına göre de üniversitelerde lisans eğitimi almaya hak kazanacaklardır.

A-Level eğitim Independent School olarak bilinen özel liselerde, devlet liselerinde ve Sixth Form College denilen devlet kolejlerinde alınabilir. Örneğin Türk öğrenciler İngiltere’de lise eğitimine eş olarak GCSE için 14-16 yaşlarında A-Level için 16-19 yaşlarında olup iyi bir İngilizce seviyesine ve ortalama bir not ortalamasına sahip olmalıdır. İngilizce dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler 1/2/3 dönemlik İngilizce hazırlık programından sonra eğitimlerine başlayabilirler. Her okulun kabul koşulları birbirinden farklıdır. Örneğin Sixth Form Colleges tipindeki devlet okulları hem yüksek bir not ortalamasını hem de çok iyi bir İngilizce seviyesini şart koşmaktadırlar. Aşağıda İngiltere’de genel olarak tercih edilen dört tip liseye dair bilgiler sıralanmıştır.

 1. İngiltere’de Özel Lise / Hazırlık Okulları: Preparation Schools olarak da bilinen bu okullar lise eğitimi almak isteyen, 8-13 yaş arası öğrencilere uygulanan hazırlık eğitim programıdır. Yerli ve yabancı tüm öğrencilere açıktır.  Bu okullar İngiliz Hükümeti tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve eğitim kalitesinin üst seviyelerde tutulması sağlanmaktadır. Bu okullar yatılı olabildikleri gibi karma veya sadece kız veya erkek okulları olarak da faaliyet göstermektedir.
 2. İngiltere’ de Gündüz Liseleri ve Yatılı Devlet Liseleri: Gündüz okulları aile yanında konaklama şansı verir. Yatılı Devlet Liseleri, İngiltere’deki diğer okullara göre daha ucuz olmakla birlikte kaliteli eğitim verirler. Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yabancı öğrenci kabul etmektedirler. Türk vatandaşı öğrencileri bu okullarda eğitim alamamaktadır. Mali olarak tamamen devlet tarafından desteklenirler.
 3. İngiltere’de Devlet Kolejleri: Sixth Form Colleges olarak da bilinen Devlet Kolejleri, İngiliz hükümeti tarafından desteklenir ve sadece çok başarılı 16-19 yaş arası öğrencileri kabul eder, bu okullar yüksek üniversite kabul oranları ile bilinir.
 4. Özel gündüz Liseleri ve Özel Yatılı Liseleri: Genellikle ‘Independent School’ olarak bilinen bu özel okullar devletten mali destek almazlar. Bağımsız Okullar Birliği ve İngiliz Hükümeti tarafından düzenli olarak denetlenirler. Küçük sınıf mevcutları ve zengin müfredatı ile yabancı öğrencilerine kaliteli eğitim sunarlar.

Örneğin Türkiye’den bir öğrenci 14 yaşında ise İngiltere’de iki sene süren GCSE programına katılabilir, bunun akabinde ya 2 yıl süren IB veya yine aynı şekilde iki yıl süren A Level eğitimini tamamlayarak üniversiteye girmeye hak kazanır. GCSE, Türkiye’de kabaca 10. ve 11. Sınıflara denk gelir. İki sene süren GCSE eğitiminden sonra öğrenciler sınava girer ve GCSE diplomasını almaya hak kazanırlar.

Öğrenci 15 yaşındaysa iki sene süren GCSE programını hızlandırılmış şekilde 1 senede alabilir ve yine aynı şekilde GCSE diplomasını almaya hak kazanabilir.

Öğrenci 16 yaşında ve Türkiye’de 11. sınıfı bitirmiş olsun. İngiltere’de 2 yıl süren A Level eğitimine direkt girebilir ve sonrasında rahat bir şekilde üniversite eğitimi almaya başlayabilir.

İngiltere’de eğitime başlayan öğrencilerin rahat etmesi adına okullar ve öğretmenler ellerinden geleni yapmaktadırlar. Eğitim dönemine başlamadan önce öğrencilerin okula ve çevreye adapte olması için oryantasyon süreci başlar. Bu sayede hem arkadaşlarıyla kaynaşmaya başlar hem de rehberlerin sayesinde çevreye uyum sağlarlar. Her okul öğrencinin stresini azaltmak ve mutluluğunu sağlamak adına kendini sorumlu hisseder. Ailelerin de merakını gidermek adına ziyaret etmeleri için olanak sağlarlar. Bunun yanında öğretmenler branşları dışında kendilerini ayrıca İngilizce öğretmeni gibi görmektedirler. Öğrencileri hiç çekinmeden soru sormaya ve yardım istemeye sevk ederken öğrencinin kendi sorumluluğunu alması için de desteklemektedirler. İngiliz eğitim sisteminin kendine özgülüğü sayesinde yabancı öğrenciler kendilerini ifade etmekte, inisiyatif almakta, derslere katılarak düşüncelerini rahatça dile dökmektedirler. Bağımsız çalışmaya teşvik eden öğretmenler otoriter eğitim yanlısı olmamakla birlikte öğrenciye hep destek olmaya çalışmaktadırlar.

 İngiltere Lise Programlarına başvuru nasıl yapılır?

 • Önceki eğitim kurumundan alınan not dökümü (transcript) ve öğrenci belgesi ya da mezuniyet diploması
 • Bu evrakların İngilizce tercümeleri (Türkçe ise)
 • Öğrencinin önceden eğitim aldığı kurumlardaki öğretmenlerden alınmış İngilizce akademik referans mektupları
 • Essay veya motivationletter dediğimiz öğrencinin İngiltere’de neden lise eğitimi almak istediğini, şu ana kadar yaptıklarını ve gelecek ile ilgili planlarını anlatan yazı
 • Öğrencinin İngilizce dil düzeyini gösteren belge ( Okulundan alacağı yazı, IELTS skoru veya diğer tanınan sınav sonucu)

Not: İngilizcesi yetersiz olan öğrenciler ilk olarak  İngilizce hazırlık programına tabi tutulurlar. İngiltere lise programları Eylül ve Ocak aylarında öğrenci kabul etmektedirler.

İngiltere’de lise eğitimi almanın ne faydaları vardır?

 • Yabancı dil küçük yaşlarda çok daha hızlı ve etkili öğrenildiğinden lise eğitimi için İngiltere’ye giden öğrencilerimiz ana dil seviyesinde İngilizce öğrenme fırsatı bulurlar.
 • İngiliz lise diploması tüm dünyada geçerliliğe sahiptir.
 • Öğrenciler Oxford, Cambridge, Imperial, King’s gibi dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma fırsatı elde ederler.
 • Öğrencinin dil seviyesi düşükse İngiltere liseleri öğrenciye destek olur ve öğrencinin eksiklerini kapatır.
 • Öğrenci başka bir ülkede yaşayarak vizyonu daha geniş, olgun ve farklı kültür ve fikirlere açık bir dünya vatandaşı olur.
 • İngiltere’de lise de okuyan öğrencinin hem akademik hem sosyal gelişimi İngiliz okulları tarafından yakından takip edilir ve raporlar hem bize hem aileye iletilerek bilgilendirme sağlanır.
 • Üç dönem sistemi ile öğrenciler daha sık tatiller yapabilmekte ve 3 saat yolculukla Türkiye’ye gelebilmektedir.
 • İngiliz liselerine giriş süreci basittir, Soho UK olarak tüm kabul süreci, konaklama/vize/sağlık sigortası /havaalanı karşılama gibi tüm işlemleri sizin adınıza eksiksiz ve titizlikle yapmaktayız.
 • İngiltere liseleri yurt dışından gelen farklı kültür, din ve akademik geçmişi olan öğrencilere özel destek ve ilgi göstermektedir. Bu sayede öğrenciler hızlı bir şekilde İngiltere’de yaşamaya adapte olurlar.

İngiltere’nin en yüksek başarılı liseleri ile çalışmaktayız. Daha fazla bilgi için Soho UK’i arayabilirsiniz…