İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere’de eğitim İngiltere hükümetine bağlı eğitim dairesi tarafından denetlenmektedir. Devlet politikası olarak yerel devlet okulları, kamu eğitimi ve çeşitli meslek dallarına yönelik eğitim veren okullar devlet tarafından finanse edilmektedir.

Bunun yanı sıra özel eğitim kurumları da vardır ve devlet tarafından düzenli olarak denetlenirler.

2013 Ağustos ayında çıkarılan yasaya göre İngiltere’de lise eğitimi alıp mezun olan öğrenci, Türkiye’de istediği bir üniversitede okumak için sınava girmek zorunda değildir. Öğrenci hem eğitim kalitesi çok iyi olan bir lisede okuyabilmekte hem de dilerse Türkiye’ye dönüp en iyi üniversitelerde okuyabilme şansını elde etmektedir. İngiltere’de lise eğitimini tamamlayan bir öğrenci yine eğitimine İngiltere’de devam etmek isterse Oxford, Cambridge, Imperial College, King’s College, UCL gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim alabilmektedir.

İngiltere’de öğrenciler zorunlu eğitim sürecine beş yaşında başlamaktadırlar. Eğitimlerinin ilk aşamasını (Key Stage 1) 5-7 yaşları arasında, ikinci aşamasını (Key Stage 2) ise 7-11 yaşları arasında ve üçüncü aşamasını (Key Stage 3) da 11-14 yaşları arasında tamamlarlar. Bu ilk üç aşama Türk eğitim sistemindeki ilkokul ve ortaokul sürecine denk düşmektedir ancak iki sistemin de hem içeriğine hem işlenişine bakıldığında büyük farklar görmek mümkündür.

İlk üç aşamada öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesi üzerine odaklanılıyor ve bunun için görselliğin ön planda tutulduğu birçok sosyal faaliyet ve aktivite yapılıyor. Türkiye’deki eğitim sistemine ve konularına kıyasla çok da yoğun olmayan bu üç aşamada öğrencinin katılımı ve yaratıcı becerileri çok daha fazla önem arz ediyor. Matematik, bilim, coğrafya, İngilizce, tarih, beden eğitimi, müzik, vatandaşlık, sanat ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, modern yabancı diller gibi belli başlı dersler müfredatı oluşturuyor.

GCSE ve A-Level

İngiltere zorunlu eğitim sisteminde en önemli aşama ise dördüncüsüdür. Key Stage 4 aşaması 14-16 yaşlarını kapsar ve öğrenciler bu sırada üniversite eğitimlerine yön verecek şekilde derslerini seçerler. Dördüncü aşama süresince öğrenciler Graduation Certificate of Secondary Education (GCSE) belgesini alıp A-Level aşamasına ulaşmak için belli başlı sınavlara tabi tutulurlar. GCSE süresince İngilizce, Matematik, Fen derslerini almaları zorunludur. Tarih, Coğrafya, Sanat, Fotoğrafçılık, Medya, Fransızca, İspanyolca, Almanca derslerini ise seçmeli olarak alabilecektir.

Bu dört aşama sonunda İngiltere’deki zorunlu 11 senelik eğitim tamamlanmış olur. Üniversite okumayı arzu eden öğrenciler A-Level için kolejlerde, devlet okullarında, Sixth Form tipi okullarda ya da Uluslararası Bakalorya Diploması(IB) veren okullarda eğitimlerine devam ederler. Hem A-Level hem de Uluslararası Bakalorya Eğitimi iki sene sürer ve sonunda girdikleri sınavlardan aldıkları sonuca göre üniversitelere başvuru yaparlar.