Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet İngiltere bursu, 1989 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan bir anlaşma ardından oluşturulmuştur. Jean Monnet Burs Programının ilk bursiyerleri eğitimlerine 1990-1991 yılında başlamışlardır. Jean Monnet burs programı, Avrupa Birliği konularına ve Türkiye ile AB müzakerelerine katkıda bulunmak isteye ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişileri hedef almaktadır. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Jean Monnet bursunun yönetilmesinden sorumludur. Bursiyerlere eğitimleri boyunca ve sonrasında iletişimlerini sürdürmekle de sorumludur. Merkezi İhale ve Finans Birimi de başvuruların alınması ve değerlendirilmesi işlemini üstlenmektedir.

Jean Monnet Bursu

Jean Monnet Bursu şartları

2019-2020 yılı Jean Monnet İngiltere bursu başvuruları 4 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup 4 Aralık 2018 tarihinde sonlanacaktır. Bu program ile AB konusunda uzmanlaşmış kadro sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bu eğitim ve öğretim yılında yaklaşık 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. Jean Monnet İngiltere bursu Programına Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler başvurabilmektedir. Bu kişiler aynı zamanda aşağıdaki kriterlere de uymalıdır.

 • Kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)
 • Özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dahil)
 • Üniversitelerin akademik veya idari personeli
 • Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

Ayrıca:

Yüksek öğrenim (lisans) süresince 4.00 üzerinden en az 2.50 not ortlamasına sahip olmak

100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olmak

Veya Başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimini tamamlamış olmak

Jean Monnet İngiltere bursu için gerekli başvuru belgeleri ise şunlardır:

 • 2019-2020 akademik yılına ait İngilizce Başvuru Formu
 • Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı / Pasaport 
 • Başvuru Formunda belirtilen AB resmi dili ya da dillerine ait yabancı dil yeterlilik belgesi/belgeleri 
 • Mezun olunan üniversitenin verdiği dilde Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi 
 • Üniversiteden alınmış ve üniversitenin hazırlamış olduğu dilde, imzalı ve damgalı resmi lisans transkripti.

Yurkarıdaki belgeler tüm başvuru adayları için geçerlidir ancak özel sektör veya kamu sektöründen başvuracak adaylar için gerekli belgelere ve bu belgelerin detaylarına erişmek için lütfen bu linkin altındaki belgeleri inceleyiniz. Ayrıca bu linkin aşağısında gerekli başvuru formunu da bulabilirsiniz.

Gerekli tüm belgeler kapalı bir zarf içerisinde gönderilmelidir. Posta, kargo ya da elden Merkezi İhale ve Finans Birimi'ne ulaştırılmalıdır.

Jean Monnet İngiltere bursu kapsadığı giderler ise şunlardır:

 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, vs.)
 • Eğitim/Okul ücreti
 • Sabit ödenek (seyahat, kitap, tez, vize, çalışma ziyareti, sağlık giderleri, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için tek defaya mahsus ödenek)
 • Banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödenek

Kimler başvuramaz?

 • Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar
 • Daha önce Jean Monnet İngiltere bursu kullanmış kişiler
 • Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı (Chevening, SIDA, vb.) kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar
 • Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler
 • Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar (Ancak, AB Müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü -yüksek lisans veya doktora- eğitimini tamamlamışsa veya aynı konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler.)
 • 2 yıllık ön lisans mezunu olanlar
 • Stajyerler ve aday memurlar

Jean Monnet Bursu Sınavı

Sınavın ayrıntıları ve başvuru süreçleri zaman içinde değişmektedir ve farklı ülkelerde farklı kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir.

Jean Monnet Bursu Sınavı genellikle şu şekilde değerlendirilir:

 • Avrupa Birliği ile ilgili bilgi düzeyinizi değerlendirmek,
 • AB politikaları ve entegrasyon sürecini anlama yeteneğinizi test etmek,
 • İlgili konularda akademik başarıları değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Başvuru süreci, sınav formatı ve gereksinimleri kuruluşa ve programa göre değişmektedir.

Soho UK olarak, Oxford ve Cambridge dahil tüm İngiliz üniversitelerine yerleştirme yapmaktayız.

2024 Jean Monnet İngiltere bursu

2024 yılı Jean Monnet İngiltere bursu şartları belli oldu.

2024-2025 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı için potansiyel başvuru sahiplerinden alınan sorulara ve bu sorulara verilen cevaplara aşağıdaki belgede yer verilmektedir. Bu sorular ve açıklamalar, sadece 2024-2025 akademik yılı Duyurusu için geçerlidir ve geçmiş akademik yıllardaki soru ve açıklamalar bu akademik yıl için referans oluşturmamaktadır.

Açıklamalar, Duyurunun temel bir parçasını oluşturur ve bu nedenle adayların burs başvurusu yaparken "Açıklamalar" belgesini dikkatlice okumaları ve detaylarına özen göstermeleri önemlidir.

Uygunlukla ilgili sorulara verilen cevaplar, Duyuruda belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın sadece sorulan sorular özelinde hazırlanmıştır. Jean Monnet Burs Programı 2024-2025 Duyuru metni Bölüm 2.3.3. "Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" kısmında belirtildiği üzere, Duyuru metninde açıkça belirtilen hususlarla ilgili sorulara "Açıklamalar" belgesinde cevap verilmeyecektir. Başvuru sahiplerine eşit davranış ilkesine bağlı olarak, Sözleşme Makamı veya Avrupa Birliği Başkanlığı, başvuru sürecinde veya değerlendirme sürecinde aşağıdaki konularda ön görüş/onay vermemektedir

Tüm açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.