Birleşik Krallık Burs Rehberi 2023

İngiltere üniversitelerine başvuru şartları ve aşamaları, üniversiteye ve hatta bölüme göre değişebilmektedir.

Bu şartlar ve aşamalar ayrıca Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri için de farklılıklar göstermektedir. Aşağıda Birleşik Krallık’ta bulunan birçok üniversitenin Birleşik Krallık burs 2023 imkanlarını inceleyebilirsiniz. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerine başvurmak ve Birleşik Krallık burs imkanlarından faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Newcastle University

30 Mart 2023 tarihine kadar lise başarıları minimum A-Level ABB derecesinde olacak öğrenciler Vice Chancellor’s Excellence Bursu’na başvurabilirler. Bu kapsamda Eylül 2022’de lisans eğitimine başlayacak 11 kişiye %50 burs verilecektir. Vice Chancellor’s Excellence bursuna Türkiye, Kenya, Güney Afrika, Tanzanya, Malezya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devleti vatandaşları başvurabilir. Hali hazırda üniversiteden kabul almış öğrenciler ayrıca burs için başvuruda bulunmadırlar.

Queen’s University Belfast

Yüksek lisans ve lisans öğrencileri için eğitim ücretinin tamamını 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödeyen öğrenciler için 1.500 £ burs sağlanacaktır. Lisans öğrencileri için bu indirim sadece ilk yıl içinde geçerli olacaktır ayrıca yine lisans öğrencileri için ücretin tamamını offer kabulünden sonraki beş gün içinde öderlerse 1.500 £ burs hakkını elde ederler. Hem yüksek lisans hem de lisans öğrencileri için bu indirim net okul ücreti üzerinden hesaplanır, burs alınmış ücret üzerinden hesaplanmaz.

Lisans

Uluslararası lisans öğrencilerinin Eylül 2023’de eğitim alacağı bölüme göre eğitimlerinin ilk yılında 2.500 ya da 3.000 £ (eğitim ücretlerinin kategorisine göre) burs otomatik olarak ücretten düşülecektir.

Vice-Chancellor’s International Attainment Bursu ile 8 Haziran 2023 tarihine kadar 4 uluslararası lisans öğrencisine dört yıla kadar %50 burs verilecektir. Akademik olarak çok başarılı ve yetenekli öğrencilerin bursa başvuru için bir video submit etmeleri ve online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Queen's Management School Bursu ile bu fakülteden bir bölüme kabul alan yüksek lisans öğrencilerine otomatik 4.000 £ burs otomatik olarak tanınacaktır. MBA bölümü hariç tutulan bu burs için öğrencilerin ayrıca bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur, burs otomatik olarak kabul alan öğrencilere sağlanacaktır.

Yüksek Lisans

Uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin Eylül 2023’de eğitim alacağı bölüme göre eğitimlerinin 2.000 ya da 3.000 £ (eğitim ücretlerinin kategorisine göre) burs otomatik olarak ücretten düşülecektir. Management School’a başvuru yapan öğrenciler bu burstan faydalanamayacaklardır.

Vice-Chancellor’s International Attainment Bursu ile 9 Mayıs 2023 tarihine kadar 4 uluslararası yüksek lisans öğrencisine iki yıla kadar %50 burs verilecektir. Akademik olarak çok başarılı ve yetenekli öğrencilerin bursa başvuru için bir video submit etmeleri ve online başvuru yapmaları gerekmektedir.

University of East Anglia

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi- UEA bursu ile 30 Temmuz 2023’e kadar sadece bir öğrencinin Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanının desteği ile University of East Anglia’ya yollayacağı LLM başvurusu eğer kabul alırsa 18.500 £ değerindeki bursu almaya hak kazanacak. Herhangi bir LLM bölümüne başvuru yapılabilir.

British Council GREAT Bursu ile 6 öğrenciye 10.000 £ değerinde burs verilecektir, 6 ülkeye tanınan bu burs Türkiye içinde geçerlidir ve Türkiye’den yine sadece bir öğrenciye verilecektir. UEA’da bir bölüme kabul alan yüksek lisans öğrencilerinin kabul sonrasında aşağıdaki iki soruya verecekleri videolu cevaplara göre değerlendirildikten sonra sadece bir öğrenci 10.000 £ burs almaya hak kazanacaktır.

 • Tell us how the course you have chosen will equip you with the transferable skills required to meet your future career aspirations
 • Consider the different social and extra-curricular opportunities available to you at UEA, and outline how you may engage with these in order to enhance your experience, and those of your fellow students.

University of Lincoln

Turkey Scholarship başlığı altında, University of Lincoln’de Eylül 2023 ve Ocak 2024 dönemlerinde Yüksek Lisans eğitimine başlayacak ve University of Lincoln’den kabul alanTürk öğrencilere 4.000 £ burs verilecektir. Burstan yararlanabilmek için Eğitimine Eylül 2023’de başlayacak öğrencilerin en geç 1 Mayıs 2023’e kadar ve Şubat 2023’de başlayacak öğrencilerin de en geç 1 Aralık 2023’e kadar Yüksek Lisans başvurularını yapmaları gerekmektedir.

University of Lincoln’de Eylül 2023 döneminde Lisans eğitimine başlayacak ve University of Lincoln’den kabul alan öğrencilere ise her yıl için 2.000 £ burs verilecektir. Bölümlere son başvuru tarihi 1 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Kabul alan öğrencilere burs otomatik olarak tanınacaktır.

University of Essex

Lisans

14 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru formunu doldurup Non Europe Regional Scholarship’e başvuru yapan lisans öğrencilerine 3.000 £ burs verilecektir. Burs sadece ilk eğitim yılında geçerli olacaktır.

Yüksek Lisans

Lisans eğitimindeki not ortalaması 3.00 üzeri ya da %75 başarı sergileyen Türk öğrenciler 2023/2023 eğitim yılında Essex Üniversitesi’ndeki yüksek lisans bölümleri için 5.000 £ değerindeki Academic Excellence International Masters bursunu almaya hak kazanacaklardır.

University of Bristol

Think Big Lisans Bursu ile 6.500 ile 13.000 £ burs alabilirler, bu burs Eylül 2023’de eğitimlerine başlayacak öğrencilere verilecek olup üniversite kabulünden sonra ayrıca burs için başvuru yapılması gerekmektedir. Bur başvuru formunda 3 soru olacaktır ve bu 3 soruya ayrı ayrı 200 kelimelik cevaplar verilmesi gerekecektir. Öğrenciler soruların cevaplarına ve akademik başarılarına göre değerlendirileceklerdir. Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik bölümleri hariç bölümlerde eğitim alacak öğrenciler için geçerlidir. Bursa son başvuru tarihi 27 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Lisans öğrencileri için kazandıkları burs miktarı tüm yılların eğitim ücretinden düşülecektir. Ayrıca bu bursa başvuran öğrenciler eğitimlerinin ilk yılları için geçerli olan 3.000 £ değerinde yaşam masrafları için de burs hakkı elde edebilecekler.

Yine aynı şekilde Think Big Yüksek Lisans Bursu ile öğrenciler yüksek lisans eğitimleri için 6.500, 13.000 ve 26.000 £ burs alma hakkı elde ederler. Şartlar Think Big Lisans Bursu ile aynıdır. Bir yıl süren tüm yüksek lisans programları için geçerlidir. İki tur son başvuru tarihi belirlenmiştir. İlk tur son başvuru tarihi 24 Nisan 2023 ve ek olarak ikinci tur son başvuru tarihi 21 Mayıs 2023’tür. Ayrıca bu bursa başvuran öğrenciler eğitimlerinin ilk yılları için geçerli olan 3.000 £ değerinde yaşam masrafları için de burs hakkı elde edebilecekler.

Think Big Global Justice bursu ile Eylül 2023’de LLM eğitimi alacak iki öğrenciden birine 6.500 ve diğerine ise 13.000 £ burs verilecektir. Think Big Global Justice bursu için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve en geç 24 Nisan 2023 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar.

Global Economics Lisans ve Yüksek Lisans Bursu ile Eylül 2023’de eğitime başlayacak 5 lisans öğrencisi 6.500 £ ve 2 yüksek lisans öğrencisi 13.000 £, 15 yüksek lisans öğrencisi 6.500 £ burs alabileceklerdir. Lisans öğrencileri için kazandıkları burs tüm eğitim yılları için geçerli olacaktır.

Lisans için geçerli bölümler:
 • BSc Economics
 • BSc Economics with Study Abroad
 • BSc Economics with Study Abroad in a Modern Language
 • BSc Economics and Econometrics
 • BSc Economics and Econometrics with Study Abroad
 • BSc Economics and Finance
 • BSc Economics and Finance with Study Abroad
 • BSc Economics and Mathematics
 • BSc Economics and Politics
 • BSc Economics and Politics with Study Abroad
 • BSc Philosophy and Economics
 • BSc Philosophy and Economics with Study Abroad
Yüksek Lisans için geçerli bölümler:
 • MSc Economics
 • MSc Economics, Finance and Management
 • MSc Economics and Finance
 • MRes Economics

Global Economics bursu için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve en geç 27 Şubat 2023 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar. Yüksek Lisans öğrencileri için 24 Nisan 2023 son başvuru tarihli bir ikinci tur da mevcuttur.

School of Policy Bursu ile belli bölümlere başvuracak 4 yüksek lisans öğrencisi 13.000 £ ve 1 lisans öğrencisi 6.500 £ burs almaya hak kazanacaktır. Geçerli bölümler:

 • BSc Childhood Studies
 • BSc Criminology
 • BSc International Social and Public Policy
 • MSc Nutrition, Physical Activity and Public Health
 • MSc Public Policy
 • MSc Public Policy Analysis
 • MSc Social Work

Bu burs için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve lisans öğrencileri en geç 27 Şubat 2023, yüksek lisans öğrencileri ise 24 Nisan 2023 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar.

Bournemouth University

“BU Academic Excellence International Bursu”: Lisans Eğitimini 4 üzerinden 2.8 veya üzeri ( %70 ) başarı ile tamamlayan Türk öğrenciler 2023 Eylül başlangıçlı Yüksek Lisans bölümleri için geçerli olmak üzere 3.500 £ burs kazanacaklardır. Ayrıca bir burs başvurusuna gerek yoktur.

“BU Music Bursu”: Müziğe yeteneği olan öğrenciler 2023 Eylül başlangıçlı Lisans veya Yüksek Lisans eğitimleri süresince Müzik eğitimlerinde veya Müzik Enstrümanı alımlarında kullanabilecekleri yıllık 600 £ değerinde burs kazanacaklardır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.

“BU Sport Bursu”: Spora yeteneği olan öğrenciler 2023 Eylül başlangıçlı Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerinin ilk yılında Spor eğitimlerinde veya Spor Malzemeleri alımlarında kullanabilecekleri 500 ila 5.000 £ arasında burs kazanacaklardır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.

London South Bank University

“International Merit Scholarships” başlığı altında Lisans not ortalaması İngiliz eğitim sisteminde 2:1 (Upper Second Class Honors Degree) mezuniyet derecesine denk bir şekilde Lisans eğitimini tamamlayacak 2023 Eylül başlangıçlı uluslararası Yüksek Lisans öğrencilerine ve Lise not ortalaması İngiliz Lise eğitim sistemi olan A Level dan AAB derecesine denk bir şekilde Lise eğitimini tamamlayacak 2023 Eylül başlangıçlı uluslararası Lisans öğrencilerine ise 3.000 £ burs sağlanacaktır. Ayrıca bir burs başvurusuna gerek yoktur.

 University of Surrey

 Lisans

“International Excellence Award (Undergraduate ) 2023 Entry” başlığı altında Eylül 2023’te Lisans programına başlayacak uluslararası öğrencilere 5.000 £ burs  imkanı verilmektedir. Burs için öncelikli olarak UCAS üstünden 25 Ocak 2023’e kadar üniversiteye başvuru yapmak gerekmektedir. Bölüm için kabul alan öğrencilerin ayrıca 30 Nisan 2023’e kadar burs başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans

“International Excellence Award (Postgraduate ) 2023 Entry” başlığı altında Eylül 2023’te Yülsek Lisans programına başlayacak uluslararası öğrencilere 5.000 £ burs  imkanı verilmektedir. Üniversiteden MBA dışında bir bölüm için kabul alan öğrencilerin, kabullerini aldıktan sonra ayrıca 31 Mayıs 2023’e kadar burs başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

University of Sussex

Chancellor’s International Business School Bursu ile Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Sussex Business School’da alacak ‘Excellent’ akademik başarısı ( Yuksek Lisans icin 4 üzerinden 3.3 ve Lisans icin 5 üzerinden 4.5 not ortalaması ) olan öğrencilere 5.000 £ burs verilecektir. Başvurdukları bölümden kabul alan öğrenciler ayrıca bu burs için bir başvuru formu dolduracaklardır. 12 Nisan ile 26 Nisan 2023 arasında başvurular alınacaktır.

Chancellor’s International Engineering and Informatics Scholarships ile Engineering and Informatics School’da alacak ‘Excellent’ akademik başarısı ( Yuksek Lisans icin 4 üzerinden 3.3 ve Lisans icin 5 üzerinden 4.5 not ortalaması ) olan öğrencilere 5.000 £ burs verilecektir. Başvurdukları bölümden kabul alan öğrenciler ayrıca bu burs için bir başvuru formu dolduracaklardır. 12 Nisan ile 26 Nisan 2023 arasında başvurular alınacaktır.

Chancellor’s International Scholarships 2023 ile Sussex Üniversitesi’nin Sussex Business School ve Engineering and Informatics School dışında Lisans ve Yüksek Lisans bölümlerinden birinden kabul almış olan ve de akademik başarısı yüksek olan uluslararası öğrencilere 5.000 £ burs verilecektir. Başvurdukları bölümden kabul alan öğrenciler ayrıca bu burs için bir başvuru formu dolduracaklardır. 12 Nisan ile 26 Nisan 2023 arasında başvurular alınacaktır.

Sussex Turkey Scholarship ile 1 Eylül 2023'e kadar master kabulü alan Türk öğrencilere otomatik olarak 3.000 £ burs verilecektir.

The Business School's International Scholarship ile uluslararası öğrenciler yine otomatik olarak University of Sussex Business School'da 2023/2024 eğitim yılında eğitime başlayacak master bölümünden kabul almış öğrencilere 2.000 £ burs alma hakkına sahip olacaklardır.

Manchester Metropolitan University 

Lisans

“International Undergraduate Scholarships” başlığı altında “Manchester School of Architecture” dışındaki bölümlerde Eylül 2023’te eğitimine başlayacak uluslararası lisans öğrencilerine eğitim süreleri boyunca her yıl 2.000 £ burs verilecektir. Burs için akademik başarı dikkate alınacaktır ve ayrı bir başvuru gerekmemektedir.

Yüksek Lisans

“International Postrgraduate Scholarships” başlığı altında “Manchester School of Architecture” dışındaki bölümlerde Eylül 2023’te eğitimine başlayacak uluslararası YüksekLisans öğrencilerine 3.000 £ burs verilecektir. Burs için akademik başarı dikkate alınacaktır ve ayrı bir başvuru gerekmemektedir.

“Chancellor’s and Vice –Chancellor’s International Awards” başlığı altında seçili bölümlerde okuyacak üstün başarılı öğrencilere Eylül 2023 akademik yılı için 6.000 £ ila 8.000 £ arasında burs verilecektir. Sınırlı sayıdaki bu burs için ayrıca başvuru gerekmektedir.

University of Nottingham 

Lisans

“Middle East and Turkey Undergraduate Excellence Award” başlığı altında, Türkiye ve Orta Doğu’dan başvuran Lisans öğrencilerine 2.000 £ ila 6.000 £ arasında akademik başarı bursu verilecektir. Burs miktarı ilk yıl eğitim ücretinden düşülecektir. Eylül 2023 için üniversiteden kabul almış öğrencilerin burs için 12 Nisan 2022 tarihine kadar online başvuru yapması gerekmektedir. Burs başvuru sonuçları Haziran 2023’te açıklanacaktır.

Yüksek Lisans

 “Middle East and Turkey Postgraduate Excellence Award” başlığı altında, ürkiye ve Orta Doğu’dan başvuran Yüksek Lisans öğrencilerine 4.000 £ ila 8.000 £ arasında akademik başarı bursu verilecektir. Burs miktarı eğitim ücretinden düşülecektir. Eylül 2023 için üniversiteden kabul almış öğrencilerin burs için 17 Mayıs 2023 tarihine kadar online başvuru yapması gerekmektedir. Burs başvuru sonuçları Temmuz 2023’te açıklanacaktır.

University of Chester 

Chester Üniversitesi yüksek derece ile mezun olmuş Uluslararası Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine, eğitim ücretlerinden düşülmek üzere farklı miktarlarda burs verecektir, öğrencilerin bu burs için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

University of Stirling

Lisans

“International Undergraduate Scholarship” başlığı altında uluslararası Lisans öğrencilerine eğitim süreleri boyunca yıllık 2.000 £ burs verilecektir. Ayrıca bir burs başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Başvuru aşamasında burs için de değerlendirme yapılmaktadır.

Yüksek Lisans

“Postgraduate Turkey Scholarship” başlığı altında Türk öğrencilere 4.000 £ burs verilecektir. Ayrıca bir burs başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Başvuru aşamasında burs için de değerlendirme yapılmaktadır.

“GREAT Scholarships Turkey” başlığı altında LLM-International Energy and Environmental Law bölümde Yüksek Lisans yapacak 1 Türk öğrenciye 10.000 £ burs verilecektir. İngiliz eğitim sisteminde 2:1 (Upper Second Class Honors Degree ) mezuniyet derecesine denk bir şekilde Lisans eğitimini tamamlayacak öğrenciler burs başvurularını 1 Mayıs 2023’e kadar tamamlamalıdır.

“Postgraduate International Excellence Scholarship” başlığı altında uluslararası öğrencilere 4.000 £ burs verilecektir. Üniversiteden kabul alan öğrencilerin 1 Mayıs 2023’e kadar “PGT International Excellence Scholarship” formunu doldurması gerekmektedir.

University of East Anglia

Lisans

“International Country Award” başlığı altında “Music, Sport, Social Sciences, Science ve Humanities” fakültelerinde Eylül 2023'te Lisans eğitimine başlayacak Türk öğrencilere ilk yılki eğitim ücretinden düşülmek üzere 4.000 £ burs imkanı sağlanacaktır. Burs için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

“Undergraduate International Excellence Scholarship ” başlığı altında “Eylül 2023'te Lisans eğitimine başlayacak uluslararası öğrencilere Lisans eğitimleri süresince eğitim ücretinden düşülmek üzere yıllık 4.000 £ burs imkanı sağlanacaktır. Burs için 30 Haziran 2023’e kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Yüksek Lisans

“LLM: Yeditepe University Full-Fee Scholarship” başlığı altında “Eylül 2023'te LLM Yüksek Lisans eğitimine başlayacak Yeditepe Hukuk Fakültesi mezunu 1 öğrenciye 18.500 Sterlin burs verilecektir. Burs için Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı’nın referans mektubuyla beraber 30 Temmuz 2023’e kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

“UEA Turkey Award” başlığı altında Eylül 2023'te Yüksek Lisans eğitimine başlayacak Türk öğrencilere 4.000 Sterlin burs verilecektir. Lisan not ortalaması 4 üzerinde 3 üzeri olan öğrenciler için burs miktarı 5.000 Sterlin olacaktır. Burs için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.