Jean Monnet Burs Programı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere, toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları yakından takip edebilecek ve bu konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı’nın amacı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış ve AB ile ilgili konuları yakından takip edebilecek idari personel yetiştirmektir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında, en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta yapılacak araştırma veya lisansüstü programlarına, burs verilmektedir. Süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir. Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların bursiyerlerin talebi üzerine ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir.

 

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak uygulanmaya başlanan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden biridir.

2007-2008 akademik yılına kadar Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, artık Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale

Birimi (MFİB)  ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Programın Başvuru ve Değerlendirme Süreci

AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen;

  • Kamu çalışanları
  • Özel sektör ve Sivil toplum kuruluşları çalışanları
  • Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
  • Üniversitelerin akademik veya idari personeli

Başvurularını kapalı zarf içerisinde elden veya posta/kargo ile belirtilen son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletmelidir. Eksiksiz başvuru evrakı sunanlar daha sonra yazılı sınava davet edilir.

2021-2022 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. 2021-2022 burs başvuruları 17 Kasım 2020 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Dr. Hakan ERTÜRK (Başkan)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok
İnönü Bulvarı No:36
06510 Emek - Ankara / Türkiye

Burs Miktarı

Her akademik yıl için burs miktarı ve okul ücretlerine ilişkin tavan tutar, Jean Monnet Yönlendirme Komitesi tarafından bursiyerlere gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Okul ücreti (20.000 avro’ya kadar)

Yaşam giderleri ( yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler vb ) (miktarı gidilecek uygun ev sahibi ülkeye göre değişiklik göstermekte ve Avrupa Birliği Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır)

Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3.000 avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere)

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerlerin masraflarını karşılamaktadır. Ailesi/refakatçisi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyen adayların almış oldukları bursun tamamını veya bir bölümünü geri ödemeleri istenecektir.

Başvuru formu için tıklayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın