Mezuniyet Notu Üniversite İtibarından Daha Önemli

Raporlara Göre Mezuniyet Notu Üniversite İtibarından Daha Önemli

Yeni araştırmalar; daha az prestijli bir üniversiteden iyi bir mezuniyet notu ile mezun olmanın, prestijli bir üniversiteden düşük bir mezuniyet notu ile mezun olmaktan daha iyi olabileceğini ortaya koyuyor. Bu sebeple öğrencilerin eğitim almak istedikleri üniversitenin itibarı konusunda biraz daha rahat olmaları tavsiye ediliyor.

Institute for Fiscal Studies’in raporuna göre İngiltere’de üniversiteden first class veya upper second class (2.1) dereceyle mezun olan öğrenciler, lower second class derecesiyle mezun olan öğrencilerden 30 yaşlarına geldiklerinde daha yüksek maaşlarla çalıştıkları görülmüştür. Bu da demek oluyor ki mezuniyet notu genellikle üniversite prestijinden daha önemli.

Ayrıca rapordaki diğer sonuçlar, rekabetçi ve prestijli okullar dışındaki eğitim kurumlarında daha yüksek derecelerle mezun olmanın hem daha yaygın hem de daha kolay olduğunu gösteriyor.

Institute for Fiscal Studies’in uzman araştırmacı ekonomist ve raporun yazarlarından biri olan Ben Waltmann, üniversite öğrencisi adaylarına ve ebeveynlere seçecekleri üniversite bazında çok daha rahat bir tavır takınmalarını öneriyor.

Walttman ayrıca ekliyor; ‘Bulgular; öğrencilerin yaşamlarının ileriki dönemlerindeki kazançlarında, üniversite prestiji kadar mezuniyet notunun da aynı şekilde belirleyici olacağını gösteriyor. Daha seçici bir üniversiteye gitmek tabi ki gelecekteki kazanımlar için iyi olacaktır ancak bazı dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilerin daha az sayıda bu üniversitelere girmesi sosyal mobilitede bariyer olarak da işlev görmektedir.’

‘Ancak bununla birlikte oldukça seçici bir üniversiteden lower second class ile mezun olan öğrenciler, biraz daha az seçici bir üniversiteden upper second class degree ile mezun olsaydı daha yüksek maaşla bir iş bulabilirlerdi.’

Detaylı hükümet verilerine dayanan bu araştırmada, 2013’te second classla mezun olan erkek ve kadınların mezuniyetten beş yıl sonra vergi öncesi yıllık kazançlarının, upper second class mezuniyet notu ile mezun olan erkek ve kadınlara göre 3800 £ daha az olduğu görülmüştür.

Ayrıca araştırma, yüksek derecelerle mezun olma durumunun büyük ölçüde eğitim alınan bölümle de alakalı olduğunu gösteriyor.

Institute for Fiscal Studies’in yardımcı direktörü ve raporun ortak yazarı Jack Britton şunları ekliyor; ‘Birçok bölüm için upper second class ile second class mezuniyet notu arasındaki fark, kazanç için çok önemli değildir ancak ekonomi, hukuk, işletme, computing ve farmakoloji gibi bölümler için bu fark önemli olacaktır.’

Hukuk veya ekonomi okuyan kadın ve erkekler için upper second class yerine second class mezuniyet notu %15 daha az kazanç veya daha da azı ile bağdaştırılıyor. Eğitim veya İngilizce alanında çalışanlar için ise mezuniyet notu, maaşta çok da önemli bir fark yaratmıyor.

Ancak en prestijli üniversitelerden minimum upper second class derecesiyle mezun olmak ise çok daha fazla kazanç anlamına gelmekte.

Oxford, Cambridge, Imperial College London ve London School of Economics gibi okullardan second class ile mezun olan kadın ve erkekler 30 yaşlarına geldiklerinde, upper second class (2.1) ile mezun olan öğrencilerinden %20 daha az kazanç elde etmişlerdir. Yine daha az prestijli üniversitelerden second class mezuniyet notu ile mezun olmak, erkekler için %8 ve kadınlar için %6 daha az maaşa denk gelmekte.

Institute for Fiscal Studies araştırmasında ayrıca seçkin üniversitelerden first class mezuniyet notu ile mezun olan kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet farklarından da bahsediyor. Upper second class ile first class arasındaki maaş farkı erkeklerde %14’lük bir artış demekken kadınlarda bu mezuniyet notu farkı neredeyse hiçbir fark yaratmamıştır. Institute for Fiscal Studies’e göre bu, daha az sayıda üst başarı elde etmiş kadının yüksek maaşlı işlere geçmesiyle açıklanmaktadır. Ayrıca Waltmann cinsiyetler arasındaki farkın eğitim alınan bölümlerle de açıklanabileceğini bildiriyor. Ama yine de aynı bölümden dahi mezun olan ve 30 yaşına gelen kadın ve erkeklerin maaş farkı ortaya çıkıyor, bu belki bir kısmıyla kadınların doğum iznine ayrılmasıyla açıklanabilir.

Ancak Walttman ekliyor; ‘Çocuklar bu maaş farkının bir sebebi olabilirler ancak tek sebebi değildir.’

Source: Guardian