Birleşik Krallık Burs Rehberi 2022

İngiltere üniversitelerine başvuru şartları ve aşamaları, üniversiteye ve hatta bölüme göre değişebilmektedir. Bu şartlar ve aşamalar ayrıca Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri için de farklılıklar göstermektedir. Aşağıda Birleşik Krallık’ta bulunan birçok üniversitenin 2022 İngiltere Yüksek Lisans Burs yani İngiltere master burs imkanlarını inceleyebilirsiniz. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerine başvurmak ve İngiltere burs imkanlarından faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin Üniversitesi, lisans ya da yüksek lisans eğitimi alacak öğrencilere bur sağlamaktadır. Eğer first degree seviyesinde ya da minimum ABB seviyesinde A-Level'a denk düşen not ortalamaları varsa 4.000 £ burs kazanacaklardır. International Excellence İngiltere master burs  için öğrencilerin burs başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

International Merit Bursu için lisans ve yüksek lisans öğrencilerine bursa sağlanacaktır. Merit seviyede olan not ortalamalarına göre 1.000 £ ve 2.000 £ arası burslar verilecektir. Öğrencilerin ekstra burs için bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. Burs eğer öğrenciler gerekliliği sağlıyorsa otomatik olarak verilecektir.

Bangor University

Eylül 2022 ve Ocak 2023'te eğitime başlayacak lisans ve yüksek lisans öğrencilerine başvuruları esnasında tüm başvuru belgeleri incelenerek ve başvuru belgelerine göre lisans öğrencilerine ilk yılları için 4.000 £ yüksek lisans öğrencilerine ise 3.000 £ İngiltere master burs verilecektir. Öğrencilerin burs için başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Bournemouth University 

Lisans

“BU Academic Excellence International Bursu”:  Lise eğitimini % 80 başarı ve üstünde tamamlayan Türk öğrenciler 2022 Ocak ve 2022 Eylül başlangıçlı Lisans bölümleri için ilk yıl eğitim ücretinde düşülmek üzere 2.500 £ burs kazanacaklardır. Ayrıca bir burs başvurusuna gerek yoktur.

Yüksek Lisans

“BU Academic Excellence International Bursu”:  Lisans Eğitimini 4 üzerinden 2.8 veya üzeri ( %70) başarı ile tamamlayan Türk öğrenciler 2022 Ocak ve 2022 Eylül başlangıçlı Yüksek Lisans bölümleri için geçerli olmak üzere 3.500 £ İngiltere master burs kazanacaklardır. Başka bir burs başvurusuna gerek yoktur.

“BU Music Bursu”: Müziğe yeteneği olan öğrenciler 2022 Ocak ve 2022 Eylül başlangıçlı Lisans veya Yüksek Lisans eğitimleri süresince Müzik eğitimlerinde veya Müzik Enstrümanı alımlarında kullanabilecekleri yıllık 600 £ değerinde burs kazanacaklardır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022’dir

“BU Sport Bursu”: Spora yeteneği olan toplam 45-50 öğrenci 2022 Ocak ve 2022 Eylül başlangıçlı Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerinin ilk yılında Spor eğitimlerinde veya Spor Malzemeleri alımlarında kullanabilecekleri 500 ila 5.000 £ arasında burs kazanacaklardır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022’dir.

Cardiff University

Vice Chancellor's bursu ile uluslararası yüksek lisans öğrencileri 17 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirirlerse ve başvuruları kabul olursa 2.000 £ İngiltere master burs almaya hak kazanacaklardır. Yine aynı şekilde 30 Haziran'a kadar başvurularını UCAS üzerinden submit eden lisans öğrencilerine 2.000 £ burs verilecektir.

Goldsmiths, University of London

Uluslararası 35 yüksek lisans öğrencisine başvuruda verdikleri belgelerin değerlendirmesine göre 2.000 £ ile 4.000 £ İngiltere master burs verilecektir. Burs başvurusu için son tarih 17 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir.

Uluslararası 35 lisans öğrencisine ise yine başvurudaki tüm belgelerin değerlendirmesine göre 2.000 £ ile 5.000 £ burs verilecektir. Burs başvurusu için son tarih 17 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir.

Burs için kriterler tüm başvurular birlikte değerlendirilerek oluşturulacaktır.

Imperial College London

TEV Eczacıbaşı bursu ile 7 Mart 2022'ye kadar Imperial College London'dan Faculty of Engineering or the Faculty of Natural Sciences fakültesinden bir İngiltere yüksek lisans  burs bölümüne kabulü olan Türk öğrenciler tam burs alma şansını elde edebilirler. TEV bursu için öğrencilerin ayrıca TEV'e başvuru yapmaları gerekmektedir. Tüm okul masrafının karşılanmasıyla birlikte bir de öğrencilere yıllık olarak 16.440 £ İngiltere master burs verilecektir. TEV başvuru sayfası: https://www.tev.org.tr/burs/tr/35/tev-tev-uk-eczacibasi-imperial-college-ingiltere-yuksek-lisans-bursu

Kingston University London

“International Scholarships” kapsamında Eylül 2022’de eğitimine başlayacak akademik olarak başarılı uluslararası Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine 5.000 £ burs verilecektir. Üniversiteden kabul almış öğrencilerin gerekli belgelerle online başvuru yapması gerekmektedir. 

Lancaster University

2022 yılında eğitime başlayacak olan lisans veya yüksek lisans öğrencileri için Global Lancaster Bursu ile lisans öğrencilerinin lise not ortalamaları A level seviyesinde A*A*A  notlarına denk düşüyorsa eğitimlerinin ilk senesi için 5.000 £, yüksek lisans öğrencileri de eğer first class seviyesinde bir dereceyle lisans eğitimlerinden mezun oldularsa 5.000 £ İngiltere master burs almaya hak kazanacaklardır. Yine MBA eğitimine başvuran öğrenciler first class seviyesinde lisans not ortalamarı varsa 8.500 £ burs almaya hak kazanacaklardır. Final transcriptleri değerlendirilen öğrenciler otomatik olarak eğer bursa uygun görülürlerse burs direkt olarak tanınacaktır.

London South Bank University

“International Merit Scholarships” başlığı altında Lisans not ortalaması 3.00 üzeri olan uluslararası 2022 Ocak başlangıçlı Yüksek Lisans öğrencilerine 4.000 £ ve Lise not ortalaması 75 puanın üzerinde olan uluslararası 2022 Ocak başlangıçlı Lisans öğrencilerine ise 3.000 £ burs sağlanacaktır. Ayrıca bir burs başvurusuna gerek yoktur.

Lisans ortalaması 2.50 üzeri olan 2022 Ocak başlangıçlı Yüksek Lisans öğrencilerine ve Lise ortalaması 65 puanın üzerinde olan 2022 Ocak başlangıçlı Lisans öğrencilerine ise “International Scholarships” başlığı altında 1.500 £ İngiltere master burs imkanı sağlanacaktır. Bunun dışında bir burs başvurusuna gerek yoktur.

Bunun dışında öğrenci eğitim dönemi başlamadan tüm ücreti öderse kalan ücretin üzerinden de ekstra %5 indirim uygulanacaktır.

Newcastle University

30 Mart 2022 tarihine kadar lise başarıları minimum A-Level ABB derecesinde olacak öğrenciler Vice Chancellor’s Excellence Bursu’na başvurabilirler. Bu kapsamda Eylül 2022’de lisans eğitimine başlayacak 13 kişiye %50 burs verilecektir. Vice Chancellor’s Excellence bursuna Türkiye, Kenya, Güney Afrika, Tanzanya, Malezya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devleti vatandaşları başvurabilir. Hali hazırda üniversiteden kabul almış öğrenciler ayrıca burs için başvuruda bulunmadırlar.

“Vice-Chancellor’s Excellence Scholarships-Postgraduate” kapsamında Türkiye dahil 30 ülkeden gelecek uluslararası 37 Yüksek Lisans öğrencisine % 50 İngiltere yüksek lisans burs verilecektir. Üniversiteden kabul Türk öğrencilerin 27 Nisan 2022’ye kadar burs başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Oxford Brookes University

Oxford Brookes Üniversitesi Ocak 2022’de eğitime başlayacak lisans ve lisans üstü öğrencilerine, okuldan kabullerini 15 Kasım 2021’e kadar kabul etmeleri ve depozitolarını ödemeleri durumunda 2.000 £ burs verilecektir. Eylül 2022’de başlayacak öğrencilerin ise okuldan kabullerini 15 Nisan 2022’ye kadar kabul etmeleri ve depozitolarını ödemeleri durumunda 2.000 £ İngiltere master burs verilecektir.

Southampton Solent University 

Lisans

“Undergraduate Academic Merit Scholarships” adı altında A Level’da en az 1 dersten A* alınacak seviyede bir not ortalaması ile Lise eğitimini bitirecek öğrencilere ilk yıl eğitim ücretinden düşülmek üzere 500 £,

A Level’da en az 2 dersten A* alınacak seviyede bir not ortalaması ile Lise eğitimini bitirecek öğrencilere ilk yıl eğitim ücretinden düşülmek üzere 1.000 £,

A Level’da en az 3 dersten A* alınacak seviyede bir not ortalaması ile Lise eğitimini bitirecek öğrencilere ilk ve ikinci yıl eğitim ücretinden düşülmek üzere 1.000 £ + 1.000 £ : 2.000 £ burs verilecektir. Burs için ayrı bir başvuru gerekmemektedir.

Yüksek Lisans

“Postgraduate Taught Academic Merit Scholarships” adı altında İngiliz eğitim sisteminde 1st Class mezuniyet derecesine denk bir şekilde Lisans eğitimini tamamlayacak Yüksek Lisans öğrencilerine eğitim ücretinden düşülmek üzere 1.500 £ İngiltere master burs.

İngiliz eğitim sisteminde 2:1 ( Upper Second Class ) mezuniyet derecesine denk bir şekilde Lisans eğitimini tamamlayacak Yüksek Lisans öğrencilerine eğitim ücretinden düşülmek üzere 1.000 £ İngiltere master burs verilecektir. Burs için ayrı bir başvuru gerekmemektedir.

Royal Holloway, University of London

“Royal Holloway Principal’s Masters Scholarship” başlığı altında 64 Yüksek Lisans öğrencisine 4.000 £ İngiltere master burs verilecektir. Okulun online burs başvuru sisteminden bursa başvuracak öğrencilerin Birleşik Krallık eğitim sisteminde minimum 2:1 seviyesine denk üniversite başarısına sahip olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir. Başvuru sonuçları 26 Temmuz 2022’de açıklanacaktır. 

Swansea University

Lisans 

“International Excellence Scholarships” başlığı altında Uluslararası Lisans öğrencileri için birinci yıl eğitim ücretlerinden düşülmek üzere 4.000 £ ve ikinci yıl eğitim ücretlerinden düşülmek üzere 2.000 £, toplamda 6.000 £ akademik başarı bursu verilecektir. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2021 olup, ikinci yılın bursuna hak kazanmak için birinci yılı minimum % 65 başarı ile bitirmek gerekmektedir. Burs Ocak 2022 için geçerlidir ve henüz Eylül 2022 için burs başvuruları başlamamıştır.

Yüksek Lisans

“International Excellence Scholarships” başlığı altında Uluslararası Yüksek Lisans öğrencileri eğitim ücretlerinden düşülmek üzere 4.000 £ İngiltere master burs (akademik başarı bursu) verilecektir. Burs için son başvuru tarihi olarak 20 Aralık 2021 belirlenmiştir. İngiltere yüksek lisans burs Ocak 2022 için geçerlidir ve henüz Eylül 2022 için burs başvuruları başlamamıştır.

University of Bristol

Think Big Lisans Bursu ile 5.000 ile 10.000 £ burs alabilirler, bu burs Eylül 2022’de eğitimlerine başlayacak öğrencilere verilecek olup üniversite kabulünden sonra ayrıca burs için başvuru yapılması gerekmektedir. Bur başvuru formunda 3 soru olacaktır ve bu 3 soruya ayrı ayrı 200 kelimelik cevaplar verilmesi gerekecektir. Öğrenciler soruların cevaplarına ve akademik başarılarına göre değerlendirileceklerdir. Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik bölümleri hariç bölümlerde eğitim alacak öğrenciler için geçerlidir. Bursa son başvuru tarihi 28 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Lisans öğrencileri için kazandıkları burs miktarı tüm yılların eğitim ücretinden düşülecektir.

Yine aynı şekilde Think Big Yüksek Lisans Bursu ile öğrenciler master eğitimleri için 5.000, 10.000 ve 20.000 £ İngiltere master burs alma hakkı elde ederler. Şartlar Think Big Lisans Bursu ile aynıdır. Bir yıl süren tüm master programları için geçerlidir. İki tur son başvuru tarihi belirlenmiştir. İlk tur son başvuru tarihi 28 Mart 2022 ve ek olarak ikinci tur son başvuru tarihi 13 Haziran 2022’dir.

Think Big Global Justice bursu ile Eylül 2022’de LLB eğitimine başlayacak olan öğrencilere 3.000 £, LLM eğitimi alacak öğrencilere ise 5.000 £ burs verilecektir. Think Big Global Justice bursu için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve en geç 28 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar. Yüksek Lisans öğrencileri için 13 Haziran 2022 son başvuru tarihli bir ikinci tur da mevcuttur.

Global Accounting and Finance Lisans ve Yüksek Lisans Bursu ile Eylül 2022’de eğitime başlayacak 2 lisans öğrencisi ve  2 yüksek lisans öğrencisi 10.000 £, 10 Lisans öğrencisi ve 8 Yüksek Lisans öğrencisi 5.000 £ İngiltere master burs alabileceklerdir. Lisans öğrencileri için kazandıkları burs tüm eğitim yılları için geçerli olacaktır.

Lisans için geçerli bölümler:

Yüksek Lisans için geçerli bölümler:

Global Accounting and Finance bursu için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve en geç 28 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar. Yüksek Lisans öğrencileri için 13 Haziran 2022 son başvuru tarihli bir ikinci tur da mevcuttur.

Future Leaders Bursu ile School of Management’ta belli bölümlere başvuracak 8 yüksek lisans öğrencisi 5.000 £ ve 4 yüksek lisans öğrencisi 10.000 £ İngiltere master burs almaya hak kazanacaktır. Geçerli bölümler:

 • MSc Management
 • MSc Management (CSR and Sustainability)
 • MSc Management (Digitalisation and Big Data)
 • MSc Management (Entrepreneurship and Innovation)
 • MSc Management (International Business)
 • MSc Management (International HRM)
 • MSc Management (Marketing)
 • MSc Management (Project Management)
 • MSc Business Analytics
 • MSc Global Operations and Supply Chain Management
 • MSc Human Resource Management and the Future of Work
 • MSc Marketing
 • MSc Social Science Research Methods (Management)

Bu burs için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve en geç 28 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar. 13 Haziran 2022 son başvuru tarihli bir ikinci tur da mevcuttur.

Global Economics Yüksek Lisans Bursu ile 6 öğrenciye 5.000 £ ve 2 öğrenciye de 5.000 £ İngiltere master burs verilecektir. Geçerli olan bölümler:

Bu burs için öğrenciler yine 3 soruluk başvuru formunu doldurmalı ve en geç 28 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını göndermiş olmalıdırlar. 13 Haziran 2022 son başvuru tarihli bir ikinci tur da mevcuttur.

University of Bath

Yüksek Lisans

“Deans Award for Academic Exellence” adı altında “Engineering and Design”, “Humanities and Social Sciences” ve “Science” Fakültelerinin her birinde 8 Yüksek Lisans öğrencisine 5.000 £ burs verilecektir. Üç grup halinde 21 Ocak, 25 Nisan ve 18 Temmuz 2022 tarihleri başvuruların son günleri olarak belirlenmiştir.

“Global Leaders Scholarship” adı altında yine aynı fakültelerde toplam 45 Yüksek Lisans öğrencisine 5.000 er £ burs verilecektir, son başvuru tarihleri yine aynı şekilde 21 Ocak, 25 Nisan ve 18 Temmuz 2022 olarak üç grup halinde belirlenmiştir.

Burs başvurusu için önce ilgili bölümlerden 2022-2023 akademik yılı için kabul almış olmak gerekmektedir. Başvurular üniversitenin “Application Tracker” sistemi üzerinden yapılmaktadır. Burs almaya hak kazanırsanız, burs miktarları okul ücreti üzerinden düşecektir.

“School of Management”ta okuyacak tüm öğrencilere açık olan ve 30 öğrenciye verilecek 5.000 £’luk burs için akademik başarı kriter olarak göz önünde bulundurulacaktır. Yine aynı şekilde 21 Ocak, 25 Nisan ve 18 Temmuz tarihleri başvuruların son günleri olarak belirlenmiştir. Başvuru için kabul almış olmak ve deposit ödemiş olmak gerekmektedir.

Ayrıca yine “School of Management” bünyesinde “MBA” programına dahil olacak öğrenciler için 10.000 £ veya 15.000 £ burs imkanı bulunmaktadır.

Burs başvurusu için 2022-2023 akademik yılı için kabul almış olmak ve 31 Aralık 2021, 31 Mart, 30 Haziran 2022 olarak belirlenmiş tarihlere kadar İngiltere master burs başvurularının tamamlanması gerekmektedir.

University of Chester

Chester Üniversitesi yüksek derece ile mezun olmuş Uluslararası Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine, eğitim ücretlerinden düşülmek üzere farklı miktarlarda İngiltere master burs verecektir, öğrencilerin bu burs için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

University of East Anglia

International Excellence Bursu ile 31 Mayıs 2022 tarihine kadar kabul almış yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki iki soruya verecekleri videolu cevaplara göre değerlendirildikten sonra 4.000 £ burs almaya hak kazanacaklardır.

 • Tell us how the course you have chosen will equip you with the transferable skills required to meet your future career aspirations
 • Consider the different social and extra-curricular opportunities available to you at UEA, and outline how you may engage with these in order to enhance your experience, and those of your fellow students.

LLM bölümlerinden kabulü olan 10 uluslararası öğrenciye burs başvuru formlarını değerlendirerek 500 £ ile 2.000 £ arası burs verilecektir.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk bölümü mezunları 31 Temmuz 2022 tarihine kadar Hukuk Dekanından alacakları referans ile tam bursa başvurma hakkına sahiplerdir. Burs 18.500 £ olarak belirlenmiştir ve sadece bir kişiye verilecektir.

Eylül 2022 başlangıçlı Türk yüksek lisans öğrencilerine kabul alırlarsa otomatik olarak 4.000 £ ve eğer 3.00 üzeri not ortalamaları varsa 5.000 £ burs verilecektir.

University of Edinburgh 

Yüksek Lisans

“Moray House Country Scholarships” adı altında aşağıdaki bölümlerden birinde Yüksek Lisans yapacak öğrencilere eğitim ücretlerinde düşülmek üzere 10.000 £ burs verilecektir. Burs başvurusu için önce ilgili bölümlerden 2022-2023 akademik yılı için kabul almış olmak ve en az İngiliz eğitim sisteminde 2:1 ( Upper Second Class ) mezuniyet derecesine denk bir şekilde Lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Burs başvurusu için son tarih 23 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir

University of Essex

Lisans

31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru formunu doldurup Non Europe Regional Scholarship’e başvuru yapan lisans öğrencilerine 5.000 £ burs verilecektir. Burs sadece ilk eğitim yılında geçerli olacaktır.

Yüksek Lisans

Lisans eğitimindeki not ortalaması 3.00 üzeri ya da %75 başarı sergileyen Türk öğrenciler 2022/2023 eğitim yılında Essex Üniversitesi’ndeki yüksek lisans bölümleri için 4.000 £ değerindeki Academic Excellence International Masters bursunu almaya hak kazanacaklardır.

University of Lincoln

Turkey Scholarship başlığı altında, University of Lincoln’de Eylül 2022 ve Şubat 2023 dönemlerinde Yüksek Lisans eğitimine başlayacak ve Lisans not ortalamaları 4 üzerinden 2.5 ve üstü olan Türk öğrencilere 5.000 £ burs verilecektir. Burstan yararlanabilmek için Eğitimine Eylül 2022’de başlayacak öğrencilerin en geç 1 Haziran 2022’ye kadar ve Şubat 2023’de  aşlayacak öğrencilerin de en geç 16 Aralık 2022’ye kadar Yüksek Lisans başvurularını yapmaları gerekmektedir.

University of Nottingham 

Lisans 

 “Middle East and Turkey Undergraduate Excellence Award”  başlığı altında, Lisans öğrencilerine 2.000 £ veya 7.000 £ akademik başarı bursu verilecektir. Burs miktarı ilk yıl eğitim ücretinden düşülecektir. Eylül 2022 için üniversiteden kabul almış öğrencilerin burs için 22 Nisan 2022 tarihine kadar online başvuru yapması gerekmektedir. Burs başvuru sonuçları Haziran 2022’de açıklanacaktır.

Yüksek Lisans 

“Middle East and Turkey Postgraduate Excellence Award”  başlığı altında, Yüksek Lisans öğrencilerine 4.000 £ veya 8.000 £ akademik başarı bursu verilecektir. Burs miktarı eğitim ücretinden düşülecektir. Eylül 2022 için üniversiteden kabul almış öğrencilerin burs için 20 Mayıs 2022 tarihine kadar online başvuru yapması gerekmektedir. Burs başvuru sonuçları Temmuz 2022’de açıklanacaktır.

University of Sheffield

Lisans

“International Undergraduate Merit Scholarship 2022” başlığı altında akademik olarak en başarılı 75 Lisans öğrencisine eğitim ücretinin % 50 si oranında burs verilecektir. Bursun sonraki yıllarda devam etmesi için en az % 60 akademik başarı gerekmektedir. Medicine ve Dentistry bölümleri hariç tutulmuştur. Eylül 2022 için kabul alan öğrencilerin burs başvurularını en son 25 Nisan 2022’ye kadar tamamlaması gerekmektedir. Sonuçlar 16 Mayıs 2022’de açıklanacaktır.

“International Baccalaureate Undergraduate Merit Scholarships 2022” başlığı altında International Baccalaureate Diploma sahibi 5 Lisans öğrencisine eğitim ücretinin % 50 si oranında burs verilecektir. Bursun sonraki yıllarda devam etmesi için en az % 60 akademik başarı gerekmektedir. Medicine ve Dentistry bölümleri hariç tutulmuştur. Eylül 2022 için kabul alan öğrencilerin burs başvurularını en son 25 Nisan 2022’ye kadar tamamlaması gerekmektedir. Sonuçlar 16 Mayıs 2022’de açıklanacaktır.

Yüksek Lisans

“International Postgraduate Taught Merit Scholarship 2022” başlığı altında akademik olarak en başarılı 125 Yüksek Lisans öğrencisine eğitim ücretinin % 25’i oranında burs verilecektir. Eylül 2022 için kabul alan öğrencilerin burs başvurularını en son16 Mayıs 2022’e kadar tamamlaması gerekmektedir. Sonuçlar 13 Haziran 2022’de açıklanacaktır.

University of Southampton

“Postgraduate Merit Scholarships” başlığı altında akademik olarak başarılı uluslararası Yüksek Lisans öğrencilerine 9.000 £’e kadar burs verilecektir. Burs için ayrı bir başvuru gerekmemektedir. 

Fakülte ve bölümlere göre verilecek burs oranları aşağıdaki gibidir.

Arts and Humanities Faculty, School of Humanities ve Winchester School of Art için; Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 3.000 £ burs verilecektir.

Engineering and Physical Sciences Faculty, Chemistry için; Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 3.000 £ burs verilecektir.

Environmental and Life Sciences Faculty, MSc Physiotheraphy ve MSc Occupational Theraphy hariç tüm bölümler için; Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 3.000 £, 2:1 derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 2.000 £ burs verilecektir.

Medicine Faculty, tüm bölümler için; Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 3.000 £ burs verilecektir.

Social Sciences Faculty, Southampton Business School, MSc Programları için; Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 3.000 £, 2:1 derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 2.000 £ burs verilecektir.

Social Sciences Faculty, Southampton Business School, MBA programları için; “Specific Business Excellence” kriteri gösteren öğrencilere 9.000 £’e kadar burs verilecektir.

Social Sciences Faculty, Economic, Social and Political Sciences, Southampton Education School, Southampton Law School and Mathematical Sciences için; Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasına sahip öğrencilere 3.000 £ burs verilecektir.

University of Surrey

Lisans

“Surrey/ICE Scholarship” başlığı altında Civil Engineering Foundation ve Lisans programına başlayacak öğrencilere 18 Mart 2022’ye kadar başvurabileceği bir burs imkanı verilmektedir. Civil Engineering alanındaki şirketler tarafından verilecek 2.000 £ lik burs karşılığı öğrenciler yazın bursu veren şirketlerde çalışacaktır.

Yüksek Lisans

“Vice Chancellor’s Excellence Scholarship 2022” başlığı altında:

Aşağıdaki bölümlerde eğitim alacak Yüksek Lisans öğrencilerine eğitim ücretlerinden düşülmek üzere 5.000 ila 10.000 £ arasında burs verilecektir. Burs başvuruları 1 Aralık 2021’de başlayacaktır.

 • Chemical and process engineering
 • Civil and environmental engineering
 • Criminology
 • Economics
 • Electrical and electronic engineering
 • Environment and sustainability
 • Food, nutrition and dietetics
 • Mathematics
 • Physics
 • Politics and international relations
 • Psychology
 • Sociology

Surrey International Masters Scholarship 2022” başlığı altında MBA dışındaki bölümlere kabul almış tüm Türk Yüksek Lisans öğrencilerine 2.500 £ değerinde burs imkanı sunulmuştur. Burs için ekstra bir başvuruya gerek yoktur. Burs için uygun görülen öğrencilerin okul ücretinden 2.500 £ düşülecektir.

“Surrey MBA Scholarship 2022” başlığı altında Surrey Business School’da MBA programına dahil olacak öğrencilere eğitim ücretinin % 10 ila % 50’si arasında burs verilecektir. Burs başvurusu için minimum İngiliz eğitim siteminde Lower-Second Class seviyesinde bir akademik başarı ve IELTS 6.5 gerekmektedir. Burs için son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir.

University of Sussex

Sussex Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlayacak Türk öğrencilere özel Sussex Turkey Scholarship başlığı altında 3.000 £ burs imkanı mevcuttur. 1 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapan öğrencilere burs otomatik olarak verilecektir. Bu burs Business School International Master Award - 2022 ( 3.000 £ ) ve School of Engineering and Informatics International Master Award - 2022 ( 3.000 £ )  ile birleştirilebilir.

Business School International Master Award – 2022 başlığı altında Yüksek Lisans eğitimini Sussex Business School’da alacak uluslararası öğrencilere otomatik olarak 3.000 £ burs verilecektir. Bu burs Sussex Turkey Scholarship (3.000 £ ) ile birleştirilebilir.

School of Engineering and Informatics International Master Award – 2022 başlığı altında:

Yüksek Lisans eğitimini Engineering and Informatics School’da alacak uluslararası öğrencilere otomatik olarak 3.000 £ burs verilecektir. Bu burs Sussex Turkey Scholarship (3.000 £ ) ile birleştirilebilir.

Chancellor’s International Business School Bursu ile Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Sussex Business School’da alacak ‘Excellent’ akademik başarısı ( Yuksek Lisans icin 4 üzerinden 3.3 ve Lisans icin 5 üzerinden 4.5 not ortalaması ) olan 100 öğrenciye 5.000 £ burs verilecektir. Başvurdukları bölümden kabul alan öğrenciler ayrıca bu burs için bir başvuru formu dolduracaklardır. 1 Ağustos 2022 son başvuru tarihidir. Chancellor’s International Business School Bursu, Business School International Master Award-2022 ( 3.000 £ ) ile birleştirilebilir.

Chancellor’s International Engineering and Informatics Scholarships ile Engineering and Informatics School’da alacak ‘Excellent’ akademik başarısı ( Yuksek Lisans icin 4 üzerinden 3.3 ve Lisans icin 5 üzerinden 4.5 not ortalaması ) olan 100 öğrenciye 5.000 £ burs verilecektir. Başvurdukları bölümden kabul alan öğrenciler ayrıca bu burs için bir başvuru formu dolduracaklardır. 1 Ağustos 2022 son başvuru tarihidir. Chancellor’s International Business School Bursu, School of Engineering and Informatics International Master Award - 2022 ( 3.000 £ )  ile birleştirilebilir.

Chancellor’s International Scholarships 2022 ile Sussex Üniversitesi’nin Sussex Business School ve Engineering and Informatics School dışında Lisans ve Yüksek Lisans bölümlerinden birinden kabul almış olan ve de akademik başarısı yüksek olan 100 uluslararası öğrenciye 5.000 £ burs verilecektir. Başvurdukları bölümden kabul alan öğrenciler ayrıca bu burs için bir başvuru formu dolduracaklardır. 1 Ağustos 2022 son başvuru tarihidir.

University of Stirling

Lisans

“International Undergraduate Scholarship” başlığı altında:

Uluslararası öğrencilere yıllık 2.000 £ olmak üzere toplam 8.000 £ burs verilecektir. Ayrıca bir burs başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Başvuru aşamasında burs için de değerlendirme yapılmaktadır.

Yüksek Lisans

“Postgraduate Turkey Scholarship” başlığı altında Türk öğrencilere 4.000 £ burs verilecektir. Ayrıca bir burs başvurusu yapılmasına gerek yoktur. Başvuru aşamasında burs için de değerlendirme yapılmaktadır.

“Postgraduate International Excellence Scholarship” başlığı altında uluslararası öğrencilere 4.000 £ burs verilecektir. Üniversiteden kabul alan öğrencilerin “PGT International Excellence Scholarship” formunu doldurması gerekmektedir.

University of York 

“Be Exceptional Scholarships” başlığı altında:

Uluslararası Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine başarılarına göre 2.500, 5.000 veya 7.500 £ burs verilecektir. Üniversiteden kabul alan öğrencilerin 21 Mart 2022 veya 20 Haziran 2022’ye kadar burs başvurularını tamamlamalıdır. 21 Mart 2022’ye kadar yapılacak başvuruların sonuçları 8 Nisan 2022’de açıklanacaktır. 20 Haziran 2022’ye kadar yapılacak başvuruların sonuçları ise 8 Temmuz 2022’de açıklanacaktır.

Ayrıca “Vice-Chancellor’s Scholarships” başlığı altında uluslararası Lisans öğrencilerine 20.000 £ ve Yüksek Lisans öğrencilerine 10.000 £ burs verilecektir. Bu burs için ayrı bir başvuruya gerek yoktur; “Be Exceptional Scholarships” bursuna başvuran öğrencilerin otomatikman bu bursa da başvurusu alınacaktır. Lisans öğrencilerinin toplam 20.000 £ lik bursu; ilk yıl eğitim ücretinden 10.000 £, ikinci ve üçüncü yıl eğitim ücretinden de 5.000 £ düşülerek uygulanacaktır. Yüksek Lisans öğrencilerine verilen 10.000 £ burs da eğitim ücretlerinden düşülecektir.

University of Westminster  

“International Postgraduate Part Fee Scholarship ”  başlığı altında, 2.7 ve üzeri Lisans not ortalamasına sahip 2022 Ocak başlangıçlı Yüksek Lisans öğrencilerine ilk dönem eğitim ücretlerinden düşülmek üzere 2.000 £ burs verilecektir. Ocak 2022 için üniversiteden kabul almış öğrencilerin burs için 19 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Queen Mary University of London

“Business and Management Postgraduate Scholarships” başlığı altında:

“School of Business and Management’da” aşağıdaki bölümlerden birinde okuyacak Türkiye dahil 40 ülkeden gelecek toplam 12 Yüksek Lisans öğrencisine eğitim ücretinden düşülmek üzere 5.000 £ değerinde burs verilecektir. Burs, Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesinde Lisans eğitimine tamamlayacak öğrenciler için geçerlidir. Üniversite, uygun görülen öğrencilerle burs başvurusu için iletişime geçecektir.

Burs için uygun bölümler:

“Queen Mary Global Excellence Scholarships (PG)” başlığı altında:

“Science and Engineering Fakültesinde” okuyacak Yüksek Lisans öğrencilerine 2.000 £ değerinde burs verilecektir. Bu burs eğitim ücretinden düşülmek üzere verilmektedir. Burs için Birleşik Krallık eğitim sistemine göre First Class derecesine denk not ortalamasıyla Lisans eğitiminizi bitirmeniz beklenir. Burs için son başvuru tarihi yoktur, başvurular okula gönderildikten sonra otomatik olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Queen’s University Belfast

Yüksek lisans ve lisans öğrencileri için eğitim ücretinin tamamını 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödeyen öğrenciler için 1.500 £ burs sağlanacaktır. Lisans öğrencileri için bu indirim sadece ilk yıl içinde geçerli olacaktır.  Ayrıca yine 1.500 £ burs hakkını elde etme imkanına sahiptirler. Bunun için lisans öğrencileri için 19 Ağustos’a kadar olan başvurularda ücretin tamamını ödemelidirler. Ya da kabulden sonraki beş gün içinde ödemeleri gerekmektedir. Hem yüksek lisans hem de lisans öğrencileri için bu indirim net okul ücreti üzerinden hesaplanır. Burs alınmış ücret üzerinden hesaplanmaz.

Lisans 

Uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin 2.500 ya da 3.500 £ burs otomatik olarak ücretten düşülecektir. Management School’a başvuru yapan öğrenciler bu burstan faydalanamayacaklardır.

10 Mayıs 2022 tarihine kadar 4 uluslararası lisans öğrencisine dört yıla kadar %50 burs verilecektir. Akademik olarak çok başarılı ve yetenekli öğrencilerin bursa başvuru için bir video submit etmeleri gerekmektedir. Bu işlem online başvuru şeklinde olmaktadır.

Yüksek Lisans

Uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin 2.000 ya da 3.000 £ burs otomatik olarak ücretten düşülecektir. Management School’a başvuru yapan öğrenciler bu burstan faydalanamayacaklardır.

10 Mayıs 2022 tarihine kadar 4 uluslararası yüksek lisans öğrencisine %50 burs verilecektir. Maksimum süre 2 yıldır. Akademik olarak çok başarılı ve yetenekli öğrencilerin bursa başvuru için bir video submit etmeleri gerekmektedir. Bu işlem online başvuru şeklinde olmaktadır.